1951 Illustraties (3) in Katholiek Bouwblad, jr.XVIII, 29 september

Herman illustreerde een artikel in het Katholiek Bouwblad. Cover en p. 328 en 329.

Cover Katholiek Bouwblad 29 september 1951.

329.

Opgeslagen in: Pers en publicaties