Introductie

Deze site, gebaseerd op het boek Gérard Héman, de verhalenverteller bevat een uitgebreide catalogus van alle ca. 600 op dit moment bekende werken van Héman. Daarnaast is er het Héman-archief met kranten- en tijdschriftartikelen, publicaties in tekst, beeld en geluid. vanaf ca 1930.

Volledige oeuvre-catalogus

Hémans Leven is in 2017 beschreven in het boek Gérard Héman, de verhalenverteller. Na een aantal verspreide publicaties over diverse aspecten van Hémans leven en werk was de behoefte een samenvattend – en samenhangend – geheel ontstaan. Het boek beoogde een compleet beeld te geven van leven en werk, en de plaats van beide in de context van de tijd. Het omvangrijke oeuvre van Héman is weliswaar door hem zelf niet systematisch gedocumenteerd of geadministreerd maar al snel na zijn dood heeft een familielid een eerste inventarisatie gemaakt op basis van bewaarde krantenknipsels, foto’s en andere documentatie die aangetroffen werd. In het eerste deel van het boek wordt Héman in een bredere religieuze en culturele context geplaatst, met aandacht voor de receptie en exposities van zijn werk. In deel twee staat het Werk centraal. Dit omvangrijkste deel met de meeste illustraties is in feite, hoewel niet compleet, een geïllustreerde catalogus. De volledige oeuvrecatalogus staat sinds 2019 op deze site en wordt regelmatig verbeterd en aangevuld. Klik hier voor de catalogus.

Overzicht pers en publicaties

Bij de eerste poging om een overzicht van het verzameld werk te krijgen, bleken een groot aantal recensies in kranten en tijdschriften de bouwstenen op te leveren voor een voorlopige ‘catalogus’ van het werk. Die perspublicaties verschenen gedurende zijn hele loopbaan regelmatig, niet alleen in rooms-katholieke dagbladen en tijdschriften, in welke hoek Hémans Umfeld gelegen was. Maar ook in landelijk verschijnende dagbladen van neutrale signatuur zoals de NRC is er aandacht. Klik hier voor het chronologisch overzicht vanaf 1940.

 

Afbeeldingen op deze site

Er is gekozen voor zo veel mogelijk afbeeldingen. Dat heeft tot gevolg dat de kwaliteit sterk wisselend is. Hoewel een groot aantal afbeeldingen voor deze gelegenheid vervaardigd werd, bestond er al een een digitale beeldbank die nog regelmatig aanvulling krijgt. Van diverse oude foto’s, veelal zwart-wit, is de kwaliteit niet erg goed. Maar ze geven, met name op de pagina's over Hémans leven, een goed tijdsbeeld en zijn daarom ondanks hun mindere kwaliteit 'bij gebrek aan beter’ toch opgenomen.

Beeldrecht

Het spreekt vanzelf dat zoveel mogelijk rechthebbenden vermeld zijn. In alle gevallen waarin dat niet gelukt is, is zo nauwkeurig mogelijk de herkomst van de illustraties vermeld.