1958 Foto op cover Mens en Melodie, nr. 12, december

Mens en Melodie, algemeen maandblad voor muziek, 1958.
Opgeslagen in: Pers en publicaties