1950 Foto's in Katholiek Bouwblad XVII nr. 12, 18 maart

Alleen

De Stille Omgang.
foto Gerrit Burg uit KatholiekBouwblad XVII-nr 12 18-3-1950 p186
Afbeeldingen in Katholiek Bouwblad, jr XVII-p.187. (Foto's Gerrit Burg)

foto's.

Opgeslagen in: Pers en publicaties